Despre fundaţie


Despre noi

RoSmile este o fundatie romaneasca înregistrata conform legislatiei romane in aprilie 1999.  Incepand cu noiembrie 2012 o data cu modificarea sediului principal de la Piatra Neamt la Bucuresti s-a modificat si scopul, obiectivele si directia de actiune a fundatiei. Astfel pentru a-i ajuta pe cei defavorizati si pentru a sprijini tinerii si copiii, fundatia RoSmile urmareste strangerea de fonduri de la organizatiile guvemamentale si nonguvernsmentale, cu scopul organizarii de activitati si programe pentru sprijinirea financiara si consilierea celor ce au nevoie de o mana de ajutor, conceperea, organizarea si desfasurarea unor activitati cu caracter social, cultural si educativ pentru tineret. De asemenea, de integrare sociala si reconversie profesionala, de educare si formare profesionala pentru tineri, de colaborare transfrontaliera in domeniile sociale, culturale, educative si de formare si reconversie profesionala.

Fundatia RoSmile isi propune elaborarea, organizarea si desfasurarea de programe pentru dezvoltarea comunitatilor locale in toate sectoarele – economic, social, cultural, educativ, sportiv, de tineret si mediu – prin integrarea si conlucrarea celor trei domenii, respectiv dezvoltarea economica, protectia sociala si protectia mediului.

Misiunea noastra

Misiunea fundatiei RoSmile este aceea de a sprijini, promova si/sau realiza organizarea de programe si proiecte specifice pentru tineret, pentru protectia mediului, pentru protectie sociala si dezvoltare economica in comunitati prin încurajarea donatiilor individuale, corporatiste si a voluntariatului.

Viziune

Viziunea fundatiei RoSmile este aceea a unei comunitati care-si sustine membrii in a-si atinge potentialul maxim, elaboreaza si duce la îndeplinire programe pentru dezvoltarea comunitatilor locale in toate sectoarele vietii, economice, sociale, culturale, educative, sportive, de tineret si mediu.

Valorile noastre

Grija pentru oameni: implicam comunitatea prin donatii si voluntariat pentru a crea o societate mai buna. Moralitate si integritate: integritatea fiecarui membru al fundatiei si ale voluntarilor sunt esentiale pentru succesul activitatilor desfasurate de catre fundatia noastra.

Responsabilitate: ne asumam responsabilitatea pentru imbunatatirea comunitatilor din care facem parte si pentru imbunatatirea vietilor copiilor si tinerilor cu probleme sociale si posibilitati materiale reduse.

Obiective

Crearea de sanse egale pentru tinerii talentati, cu rezultate foarte bune la invatatura proveniti din medii defavorizate prin sustinerea si promovarea talentului lor. Sa contribuie la consolidarea societatii civile din Romania si in special a ONG-urilor implicate in servicii sociale, astfel incat sa poata oferi servicii de calitate membrilor comunitatii si sa se poata finanta singure.

Sa implice cat mai multe companii in activitati de responsabilitate sociala si cat mai multe persoane in actiuni de voluntariat si proiecte filantropice. Colaborarea stiintifica cu toate tipurile de forme asociative, in vederea eficientizarii activitatii acestora, consultanta si oferirea de mici finantari nerambursabile sub forma de proiecte de finantare.

Acordarea de burse pentru studii membrilor asociati, in vederea cresterii pregatirii profesionale a acestora. Organizarea de spectacole, festivaluri, simpozioane, conferinte, competitii sportive si activitati de instruire si formare socioprofesionale. Administrarea si acordarea de asistenta tehnica pentru programele de finantare europene destinate sectorului ONG.